Parlem de vacunes

Vacunes no finançades a menors d'un any (revisat 9/18)

Escrit el 14/06/2017
Esther Moral

VACUNES NO SISTEMÀTIQUES EN MENORS D’UN ANY

Aquestes  vacunes són voluntàries i, per tant, no estan finançades.

ROTAVIRUS ( Rotateq®, Rotarix ® )

El rotavirus és un virus que causa la gastroenteritis, una malaltia que afecta l’estómac i el budell.

Existeixen diferents tipus de rotavirus i molts d’ells circulen al mateix temps. A més a més, varien molt entre països, fins i tot entre zones geogràfiques i també ho fan d’any en any fins i tot de mes en mes.

Aquesta diversitat impedeix identificar exactament quin tipus de rotavirus podria afectar el vostre fill i/o filla. No obstant això, el 98% de les infeccions de rotavirus a Espanya les ocasionen cinc tipus de rotavirus.

Es calcula que cada any a Espanya hi ha 45.000 casos que requereixen consulta pediàtrica; entre 150.000 i 200.000 són els casos atesos a domicili i 5.000 els ingressos en centres hospitalaris. Segons estudis científics, tots els nens i nenes poden infectar-se abans de complir els 5 anys. Amb tot, els casos greus afecten, normalment, nens i nenes d’ entre 6 i 24 mesos. La primera infecció és la més greu, tot i que la majoria en pateixen més d’una.

La deshidratació és la complicació més greu associada a aquest virus. Per aquest motiu, el tractament consisteix en la rehidratació oral.

És important que no administreu cap fàrmac sense el coneixement del pediatre. Els antibiòtics i els antidiarreics no s’aconsellen en una gastroenteritis per rotavirus.

És imprescindible que extremeu les mesures higièniques per evitar el contagi a altres nens i també als adults. La vacunació s’ha d’iniciar necessàriament quan el bebè té entre 6 i 12 setmanes d’edat.

Pauta vacunal (Rotateq  ®) : Total 3 dosis i administració oral

Primera dosi: entre setmana 6 i 12.

Segona dosi: separat mín de 4 setmanes de la primera dosi.

Tercera dosi:separat mín de 4 setmanes de la segona dosi.

Pauta vacunal (Rotarix  ®) : Total 2 dosis i administració oral

Primera dosi: entre setmana 6 i 16.

Segona dosi: separat mín de 4 setmanes de la primera dosi.

 

MENINGOCOC B (Bexsero ®)

(Administració via intramuscular profunda)

Existeixen 12 serogrups de meningococs, però només cinc poden causar epidèmies. Fins ara, a Europa hi havia vacunes protectores enfront dels tipus A, C, W135 i Y, però cap producte autoritzat per als de tipus B, precisament el patogen més prevalent al continent.

La incidència de la malaltia meningocòccica invasora per serogrup B a Espanya és de 0,7 per cada 100.000 persones / any. Una de les més altes d'Europa.

Aquest tipus de meningitis afecta principalment a nadons i nens petits, seguits dels adolescents, encara que també poden patir-adults. Malgrat l'existència de tractament mèdic i antibiòtics efectius, la letalitat és aproximadament del 10% .El risc de produir seqüeles a llarg termini, fonamentalment neurològiques incloses el dany cerebral, els problemes d'aprenentatge i la pèrdua d'audició.

La vacuna, en el moment actual, és l'única estratègica disponible per prevenir la malaltia meningocòccica pel serogrup B i aquesta autoritzada per al seu ús en persones a partir dels 2 mesos d'edat. És segura en lactants, nens, adolescents i adults i indueix memòria immunològica.

La vacuna 4CMenB és compatible amb les altres vacunes incloses en el calendari sistemàtic i amb les no inclosa, com les vacunes antipneumocòcciques, de rotavirus i de varicel·la.

DOSI NECESSÀRIES:

- lactants de 2 mesos  la pauta completa serà 3 dosi + 1 de record entre els 12 i els 15 mesos. Total= 4 dosi

-lactants de 3-5 mesos , la pauta completa serà 2 dosi + 1 de record entre els 12 i els 15 mesos. Total= 3 dosi

- de 6 -11 mesos , la pauta completa serà 2 dosi + 1 de record entre els 12 i els 24 mesos. Total= 3 dosi

-de 12-23 mesos,  la pauta completa serà 2 dosi + 1 de record . Total= 3 dosi

- a partir dels 24 mesos, la pauta completa serà 2 dosis i no cal dosi de record. Total= 2 dosi

 

Què cal saber abans de l'administració de Bexero ®?

Les reaccions adverses més comunes en nens són dolor agut a la pressió, eritema en el lloc d'injecció, febre i irritabilitat.

La reaccions adverses en adolescents i adults són reaccions locals, dolor al lloc d'injecció, malestar general i cefalea.

La vacuna 4CMenB té una reactogenicitat sistèmica (febre) més gran que altres vacunes de calendari, especialment quan s'administren coincidint amb una altra vacuna. Per aquest motiu, s'ha de considerar la vacunació per separat sempre que sigui possible.

 

RECORDEU:

L'administració d'aquestes vacunes no forma part del calendari sistemàtic del Sistema Nacional de Salut, per tant, no són gratuïtes. És responsabilitat exclusiva de l'usuari adquirir la vacuna a la farmàcia amb recepta blanca i assegurar la correcta cadena de fred de les vacunes que porti al centre.  En cas de vacunes adquirides en oficines de dispensació de fora del territori espanyol,els professionals de BSA no la podran administrar segons normativa legal actual.

 

Més informació sobre salut infantil al nostre bloc Parlem-ne

Més informació a: http://apps.bsa.cat/pediatria