Avisos

Avís de salut

Escrit el 22/05/2019
Maria Alejandra Sarria Marcano

La febre és un símptoma comú a les malalties d´infància. És una resposta fisiològica a la pròpia infecció. Els antitèrmics ens ajuden a manejar els efectes secundaris de la febre i a que el nen malalt estigui més còmode. Sempre hem d´utilitzar-los a les dosis i els intervals adequats per evitar toxicitat per aquests medicaments.