Parlem de vacunes

Informació sobre vacunes sistemàtiques (pte revisió)

Escrito el 20/11/2016
BSA

Les vacunes són preparats biològics constituïts per bacteris, virus o bé fraccions o subunitats d’aquests microorganismes que, quan són administrats a l’organisme, actuen com a antígens, és a dir, tenen la capacitat d’activar el sistema immunitari i així protegir l’organisme de la malaltia.

Les vacunes poden ser sistemàtiques (vacunes Finançades pel Sistema de Salut són vacunes que figuren en el calendari de vacunació) i les no sistemàtiques (són de caràcter selectiu, és a dir que no estan finançades).

Vacunes sistemàtiques: Hexavalent

Diftèria: malaltia causada per una toxina que afecta les mucoses, amígdales, nas... Tètanus: malaltia causada per una toxina que afecta el sistema nerviós. Tos ferina: malaltia infecciosa aguda de les vies respiratòries altes que provoca tos violenta per una inflamació traqueobronquial.

Poliomielitis: malaltia que provoca una inflamació del sistema nerviós central i les neurones motores d’aquest.

Haemophilus influenzae tipus B: bacteri causant de moltes malalties com ara grip, meningitis, pneumònia...

Hepatitis B: malaltia infecciosa del fetge causada per un virus. MCC

Meningocòccia tipus ©: malaltia caracteritzada per la inflamació de les meninges. Pneumococ

Neumococ ©: és un bacteri que produeix malalties molt greus, en especial en els nens
més petits, com és el cas de la meningitis pneumocòccica.

TV
Xarampió: malaltia infecciosa exantemàtica que es caracteritza per taques a la pell. Rubèola: malaltia vírica de poca gravetat que provoca una erupció a la pell. Parotiditis: malaltia contagiosa crònica o aguda que provoca una inflamació de les glàndules paròtides.

Varicel.la
Malaltia exantemàtica més freqüent actualment en els països desenvolupats

Pentavalent
Diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis i haemophilus influenzae tipus B.

DTPa
Diftèria, tètanus, tos ferina acel·lular.

VPH
Virus del papil·loma humà: és un virus que es contagia per contacte i provoca berrugues genitals; podria provocar també càncer de coll d’úter.

Hepatitis AB
Hepatitis A + B Hepatitis A (és una inflamació aguda del fetge)

Td Tètanus i diftèria.

 

Efectes secundaris de les vacunes:

Envermelliment o inflamació de la zona on es punxa la vacuna (es pot posar gel embolicat amb una tovallola i prendre paracetamol).

Febre o malestar: Es pot prendre paracetamol: la infermera ja us ho especificarà, depenent de la vacuna que administri, quan pot tenir febre.

Tingueu en compte que aquestes vacunes protegeixen de malalties molt greus que poden produir la mort o deixar seqüeles molt importants i, encara que molt infreqüentment, les vacunes poden tenir efectes adversos greus, els beneficis són molt més importants que els riscos. L’eficàcia de les vacunes no és sempre del 100%.
Les reacciones sistèmiques, són molt poc freqüents i específiques de cada vacuna. Per exemple reaccions greus, com convulsions febrils i reaccions al·lèrgiques, es presenten amb una freqüència que va de l’1 per mil a l’1 per milió de dosis administrades, segons la vacuna.

En qualsevol cas, es favorable el risc de complicació que es pugui tenir per una vacuna que el risc de complicació per la pròpia malaltia.

Si teniu qualsevol dubte, la vostra infermera us el resoldrà.