Parlem de vacunes

Vacunes en viatgers i situacions especials

Escrito el 10/11/2019
Esther Moral


VACUNES NO SISTEMÀTIQUES: en viatgers i situacions especials

Aquestes vacunes són voluntàries i, per tant, no estan finançades.

MENINGOCOCO ACWY ( Nimenrix ® o Menveo ® )

(Administració per via intramuscular)

La meningitis és una malaltia greu que, afortunadament, és molt poc freqüent a hores d'ara al nostre país. El meningococ és el causant de la major part de les meningitis bacterianes en nens i grans, encara que no l'únic. Hi ha meningococs de diverses famílies (serogrups). Els que causen malaltia amb més freqüència són l'A, B, C, W, X i Y, i es distribueixen de forma diferent pels continents del món. A Espanya, actualment el més freqüent és el serogrup B (actualment existeix vacunació), encara que també hi ha C, molt disminuït després de la inclusió de la vacuna en el calendari infantil. Recentment comencen a observar-se altres serogrups, com el W i el Y. Els adolescents i adults joves són els habituals portadors faringis (el microbi està en la seva gola) asimptomàtics d'aquests gèrmens, és a dir, tot i que a ells no els fa mal, el poden transmetre a altres individus.

Ja hi ha diversos països europeus, Àustria, Grècia, Itàlia i Regne Unit, que han incorporat la vacuna en el calendari de l'adolescent, que protegeix alhora enfront dels meningococs A, C, W i Y (MenACWY). A Espanya esta inclosa als 12 i 14 anys.

El Comitè Assessor de Vacunes de l'AEP recomana donar informació, sobre la disponibilitat de les vacunes meningocòciques tetravalents a les famílies que vulguin ampliar en els seus fills, de manera individual, la protecció enfront del meningococ.

I amb major èmfasi en les següents circumstàncies:

- adolescents entre 14 i 18 anys que vagin a residir en països en els quals la vacuna estigui indicada.

- majors de 6 setmanes de vida, en cas de viatjar a països amb elevada incidència de malaltia meningocòccica invasiva (EMI) pels serogrups inclosos en la vacuna.

- majors de 6 setmanes de vida amb factors de risc d'EMI: asplènia anatòmica o funcional, dèficit de factors del complement, episodi previ d'EMI.

- contactes d'un cas índex d'EMI per serogrup A, W o Y.

Recentment les vacunes conjugades tetravalents enfront dels meningococs dels serogrups A, C, W i Y, Nimenrix® i Menveo®, han perdut la qualificació “d 'ús hospitalari" a Espanya, el que els permet estar disponibles a les farmàcies, subjecte a prescripció mèdica. Tenen un preu de 54,64 euros i la pauta, en adolescents i joves, és d'una dosi única.

Característiques de les vacunes MenACWY comercializades a Espanya.

Nombre comercial (laboratorio)

Nimenrix® (Pfizer)

Menveo® (GSK)

Composición: polisacárido de N. meningitidis y proteína transportadora

Grupo A

5 mcg

10 mcg

Grupo C

5 mcg

5 mcg

Grupo W

5 mcg

5 mcg

Grupo Y

5 mcg

5 mcg

Proteína

Toxoide tetánico 44 mcg

CRM197
32,7-64,1 mcg

Edad mínima

6 semanas

2 años

Dosis

6 semanas a 11 meses: 2 dosis, intervalo mínimo de 2 meses. Refuerzo 1 dosis a partir del año de edad
≥12 meses: 1 dosis

1 dosis

 

Nimenrix® pot coadministrar-se amb les altres vacunes del calendari vacunal, excepte la vacuna VPH, que no s'ha comprovat de moment. Menveo® pot coadministrar-se, entre d'altres, amb les vacunes Tdpa, VPH i hepatitis A i B.

 

Vacunació de N. meningitidis dels serogrups A, C, W e Y en grups de risc.

Grupo de riesgo

Edad

Pauta de vacunación

Asplenia o déficit de componentes del complemento (incluye tratamiento con eculizumab)

<12 meses

Vacuna conjugada tetravalente ACWY*
3 dosis: 2 separadas 2 meses entre sí y 1 a los 12 meses de edad
Valorar dosis de refuerzo cada 5 años

≥12 meses no vacunados anteriormente*

Vacuna conjugada tetravalente ACWY*
2 dosis separadas 2 meses entre sí
Valorar dosis de refuerzo cada 5 años

Personas con riesgo aumentado de exposición**

Entre 0 y 55 años

Vacuna conjugada tetravalente ACWY*
Pauta según edad (3 o 1 dosis) y un refuerzo en caso de persistir el riesgo, a los 3 años en menores de 7 años, o a los 5 en los de 7 años o más

* Edat mínima d'administració de les vacunes conjugades antimeningocòciques tetravalents comercialitzades a Espanya: Nimenrix®, des de les 6 setmanes d'edat; Menveo®, a partir dels 2 anys.

** Viatgers a zones endèmiques i personal de laboratori que treballa amb N. meningitidis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECORDEU:

L'administració d'aquestes vacunes no forma part del calendari sistemàtic del Sistema Nacional de Salut, per tant, no són gratuïtes. És responsabilitat exclusiva de l'usuari adquirir la vacuna a la farmàcia amb recepta blanca i assegurar la correcta cadena de fred de les vacunes que porti al centre. En cas de vacunes adquirides en oficines de dispensació de fora del territori espanyol, els professionals de BSA no la podran administrar segons normativa legal actual.

Més informació sobre salut infantil al nostre bloc Parlem-ne http://apps.bsa.cat/pediatria

o a la nostra APP gratuïta :

BSA Appediatria