Què fer si...?

Té diarrea.

Escrit el 12/03/2021
Sofía Pérez