Els inhaladors, que són i com funcionen

Publicat el 03/06/2019
01:55 | 6 visualitzacions

Utilitzar correctament els dispositius d’inhalació és bàsic per tractar l’asma. Per aquest motiu, aquest vídeo ens apropa a que són i com funcionen els inhaladors, recordant que la via inhalatòria és el mètode més adequat per administrar la medicació antiasmàtica, ja sigui antiinflamatòria o de rescat.